کتابخانه

در این بخش از سایت سعی می کنم کتاب هایی که خوندم و به نظرم خوب هستن رو معرفی کنم.
 

خلق مدل بوم کسب و کار
کتاب نوپای ناب
هنر رزم